#

Acerca da nosa empresa e sobre os servizos que ofrece de:

aspiración, aire comprimido, calefacción, climatización, enerxías renovables, fotovoltaica, doinlight, fontanería, mantenimentos e electricidade de baixa potencia...

Acerca de ...

Empresa inscrita no Rexistro Industrial de Galicia.

En posesión de todas as habilitaciones exixidas pra o desarrollo da actividade

José Luis Louzao Boquete

Fai mais de 30 anos, comenzaba a miña formación no mundo da fontanería e calefacción, e paso a paso, a base de esforzo, estudio y dedicación, consolideime como profesional no sector, constituindo unha empresa, que realiza os traballos demandados, coa maior seriedad, profesionalidade, e pensando no ben estar e comodidade do cliente.

A empresa, está ubicada en Santiago de Compostela, e presta seus servizos en toda Galicia, especialmente nas provincias de A Coruña e Pontevedra.

Dedicada a instalación e mantenimento de fontanería, calefacción, enerxías renovables, aspiración centralizada, aire comprimido. Facemos tamén traballos de albañilería, carpintería, electricidade, escayola y pintura, co apoyo de profesionais que compartiron a sua andadura ao lo largo destos anos.

Un cliente que poda cubrir todas as necesidades que demande a sua vivienda, a la hora de solicitar un traballo; e un cliente satisfeito, e ese e o noso mellor aval

Servizos que se ofrecen:

Todos aqueles que esten realacionados coa fontanería, calefacción, energías renovables, aspiración y climatización:

 • Aspiración centralizada (servizo técnico oficial CVTECH pra Galicia y León, reparación de máquinas, reparación do sistema instalado na vivenda, desatascos, mantenimentos, venta de repostos e accesorios. Instalación en obra nova, viviendas ou oficinas.).
 • Fontanería y saneamiento.
 • Calefacción (radiadores, suelo radiante).
 • Enerxías renovables (biomasa, aerotermía, geotermía, solar térmica, fotovoltaica).
 • Rego automático.
 • Limpeza e reparación de caldeiras.
 • Mantementos (particulares, comunidades de propietarios, caldeiras individuales ou centralizadas).
 • Electricidade (baixa tensión, fotovoltaica).
 • Climatización (aire acondicionado, ventilación, renovación aire, fancoils).
 • Aire comprimido (unions non permanentes).
 • Iluminación con tubo solar doinlight.
#
 • radiador
 • climatizador
 • fontaneria
 • electricidad